Staff & Dosbarthiadau

Mae Ysgol Blaenau yn ysgol fywiog, brysur a chyffrous. Mae gennym staff ymroddgar iawn sy’n gweithio’n ddiwyd i ddarparu ar gyfer yr holl ddisgyblion y cychwyn gorau posibl ar eu gyrfa ddysgu gydol oes.

 

Staff & Classes

Ysgol Blaenau is a lively, busy and exciting school. We have a very committed school staff who work diligently to provide all pupils with the very best start on their journey of lifelong learning.

Ysgol Blaenau Application

Ysgol Blaenau Prospectus

Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council