Twitter Ysgol Blaenau

Bydd negeseuon bwysig a llawn gwybodaeth yn gael ei anfon trwy tudalen newydd Ysgol Blaenau ar Twitter. Dilynwch y tudalen nawr ar @YsgolBlaenau neu ar https://twitter.com/YsgolBlaenau

Bydd y cyfrif hon yn darlledu yn unig. Anfonwch pop ymholiad i admin@blaenau.ysgolccc.org.uk

 

Blaenau School Twitter

Important and informative messages and updates will be broadcast from our new Twitter Page. Follow us now on @YsgolBlaenau or follow the link https://twitter.com/YsgolBlaenau

This account will be a broadcast only profile. All queries should be sent to admin@blaenau.ysgolccc.org.uk

 

twitter ysgol blaenau

Twitter Ysgol BlaenauYsgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council