Tymor & amser ysgol / Term & School Time

Tymor ysgol a dyddiadau gwyliau am y blwyddyn academaid 2015-16

School term and holiday dates for the academic year 2015-16

Tymor / Term Dechrau / Begins Hanner Tymor / Half Term Diwedd / Ends Diwrnodau
/ Days
Hydref / Autumn  2015 Medi / Sep 2 Hydref / Oct 26 Tachwedd Hydref / Oct 30 Rhagfyr / Dec 18 73
Gwanwyn / Spring  2016 Ionawr / Jan 4 Chwefror / Feb 15 Chwefror / Feb 19 Mawrth / Mar 24 54
Haf / Summer 2016 Ebrill / Apr 12 Mai / May 30 Mehefin / June 3 Gorffennaf / July 20 66
LEA Designated INSET Days – Medi / Sept 1 2015, Ebrill / April 11 2015 2
Cyfanswm / Total 195

 

School Designated INSET days – 3 days are to be taken at the schools’ discretion.

For your information: Good Friday – 25th March, 2016, May Day: 2nd May, 2016

Please note that this calendar is subject to any changes that may arise as a result of government policy decisions. Carmarthenshire County Council does not accept liability for any losses incurred in respect of altered holiday arrangements following such changes.

For full term dates, please visit the Carmarthenshire County Council Website

 

Amser Ysgol / School Time

9.00 a.m. – 12.00 p.m. (Bore / Morning)
12.00 p.m. – 1.00 p.m. (Cinio / Dinner)
1.00 p.m. – 3.30 p.m. (Prynhawn / Afternoon)Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council