Tymor & amser ysgol / Term & School Time

Tymor ysgol a dyddiadau gwyliau am y blwyddyn academaid 2015-16

School term and holiday dates for the academic year 2015-16

Tymor / TermDechrau / BeginsHanner Tymor / Half TermDiwedd / Ends Diwrnodau
/ Days
Hydref / Autumn  2015Medi / Sep 2Hydref / Oct 26Tachwedd Hydref / Oct 30Rhagfyr / Dec 1873
Gwanwyn / Spring  2016Ionawr / Jan 4Chwefror / Feb 15Chwefror / Feb 19Mawrth / Mar 2454
Haf / Summer 2016Ebrill / Apr 12Mai / May 30Mehefin / June 3Gorffennaf / July 2066
LEA Designated INSET Days – Medi / Sept 1 2015, Ebrill / April 11 20152
Cyfanswm / Total195

 

School Designated INSET days – 3 days are to be taken at the schools’ discretion.

For your information: Good Friday – 25th March, 2016, May Day: 2nd May, 2016

Please note that this calendar is subject to any changes that may arise as a result of government policy decisions. Carmarthenshire County Council does not accept liability for any losses incurred in respect of altered holiday arrangements following such changes.

For full term dates, please visit the Carmarthenshire County Council Website

 

Amser Ysgol / School Time

9.00 a.m. – 12.00 p.m. (Bore / Morning)
12.00 p.m. – 1.00 p.m. (Cinio / Dinner)
1.00 p.m. – 3.30 p.m. (Prynhawn / Afternoon)Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council