Gofal Bugeiliol

Y Pennaeth sy’n gyffredinol gyfrifol am yr ysgol gyfan.

Bydd staff yr ysgol yn cymryd cyfrifoldeb am y plant am 15 munud cyn ac ar ôl y diwrnod ysgol swyddogol.

Bydd athrawon ar ddyletswydd yn ystod yr egwyl bore a’r prynhawn, a bydd goruchwylwyr canol dydd yn gyfrifol am y plant yn ystod yr awr ginio er y bydd y Pennaeth bob amser yn aros ar y safle.

Yn ystod y diwrnod ysgol, bydd yr athro yn cymryd rôl rhiant da ac felly bydd ansawdd y gofal yn gyfartal a hyn.

(Mae Polisi Plant yr ysgol ar gael yn Ysgol Blaenau)

 

Pastoral Care

The Headteacher has overall responsibility for the whole of the school.

The school staff will take responsibility for the children for 15 minutes before and after the official school day.

Teachers will be on duty during the morning and afternoon breaks and mid-day supervisors will be responsible for the children during the lunch hour although the Headteacher will always remain on the premises.

(The school’s Child Policy is available at Ysgol Blaenau)Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council