Bwyta Iachus

Gwerth arian
Mae’r wasanaeth cinio ysgolion am wneud yn siwr eich bod yn cael gwerth eich arian. Yn ystod y chwe mis diwethaf mae prysiau bwyd wedi codi 19%, ond dydyn ni ddim wedi codi pris cinio ysgol.

 

Healthy Eating

Value for money
The School Meal Service is committed to provide value for money. In the last six months of 2008 food prices increased by 19% but we did not increase the price of school meals.Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council