Datganiad Cenhadaeth yr Ysgol

Ein nod yn Ysgol Blaenau yw i sicrhau hwyl tra’n llwyddo.

 

School Mission Statement

Our vision at Ysgol Blaenau is ensuring fun while succeeding.Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council