Cyngor Ysgol

Credwn yn gryf y dylid cynnwys y disgyblion ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol ac yn gweld y cyngor fel ffordd i sicrhau bod y disgyblion yn ganolog ym materion yn ymwneud â’r ysgol ac yn gallu gwneud penderfyniadau sydd bwysig iddynt.

 

School Council

We strongly believe in involving the pupils in all areas of school life and see the council as a way of ensuring that the pupils are at the heart of school matters and are able to make important decisions that are important to them.Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council