Gweithgareddau Ysgol

Mae’r ysgol yn cynnal cyngherddau a gwasanaethau yn rheolaidd gan gynnwys ein twmpath blynyddol ar Ddydd Gŵyl Ddewi. Anogir pob disgybl i gymryd rhan yn y profiadau hyn.

Mae Clwb Brecwast gan yr ysgol sy’n rhoi dechrau da i’r diwrnod. Mae’r Clwb Brecwast ar agor am 8.15 ac mae’n rhad ac am ddim dan nawdd menter Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae disgyblion CA2 yn cael y cyfle i ymuno gyda’r Urdd a mynychu Clwb yr Yrdd ar ôl ysgol ar gyfer CA2 ar nos Iau gan staff yr ysgol.

 

School Activities

The school regularly holds concerts and services including our annual St. David’s Day Twmpath. All pupils are encouraged to play a part in the experience.

The school has a Breakfast Club to provide a good start to the day. Breakfast Club starts at 8.15 and is free under the Welsh Assembly Initiative.

KS2 pupils have the opportunity to  join the Urdd and attend Clwb yr Urdd after school, after school club for KS2 is every Thursday and is run by School Staff.

 Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council