Am rhagor o wybodaeth am y Grant Amddifadedd Disgyblion, cliciwch ar y cyswllt isod:

For more information on the pupil deprivation grant, click the below:

 

PDG Statement website 2017-18Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2018

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council