Llywodraethwyr Ysgol / School Governors

 

CYFETHOL

Mrs. N. Mcgrane 24.03.15-23.03.19
 Mr. S. Roberts  24.06.14-23.06.1

 

PENNAETH

Mrs Vanessa Roberts

 

A.A.LLEOL

Ms. Ll. Liiv 03.12.12-02.12.16
Cllr. Mrs. S.E. Thomas 02.01.16-03.01.20

 

CYMUNEDOL YCHWANEGOL

Cllr. P.H. Roberts 03.09.12-02.09.16

 

RHIENI

Mrs. S. Howell 03.03.16-02.03.20
Miss H Morgan 03.03.16-02.03.20
Mrs. T. Healy 04.03.15-03.03.19

 

ATHRO

Mrs. H. Evans 01.01.12-31.12.15Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council