Croeso i Ysgol Gynradd Blaenau

Ein nod yw darparu cymuned gefnogol o fewn amgylchedd hapus, lle mae disgyblion yn cael eu hysgogi a’i herio i gyflawni i’w llawn botensial, fel eu bod yn cyfrannu’n gadarnhaol i’r ysgol a’r gymuned ehangach.

Ein nod yw i greu amgylchedd diogel a hapus lle gall disgyblion ddatblygu yn addysgol, yn ddiwylliannol, yn gymdeithasol ac yn ysbrydol ac yn gorfforol hyd eithaf ei gallu – fel eu bod yn datblygu sgiliau i fod yn dysgwyr gydol oes.

 

Welcome to Blaenau Primary School

We aim to provide a supportive community within a happy environment, where pupils are motivated and challenged to achieve their full potential, so as to make a positive contribution to the school and the wider community.

Our vision is to create a safe and happy environment where pupils can develop educationally, culturally, socially, spiritually and physically to the best of their ability – to enable them to be develop skills to be life long learners.

 

About Ysgol BlaenauYsgol Blaenau classesYsgol Blaenau Information

Ysgol Blaenau Application

Ysgol Blaenau Prospectus

Ysgol Blaenau, Heol Pant y Blodau, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3BQ
Ffôn: 01269 850 583 | head@blaenau.ysgolccc.org.uk | © Ysgol Blaenau 2019

Healthy SchoolsEco SchoolsCarmarthenshire County Council